СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на общо събрание на населението на село Росеново

27.10.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомяваме жителите на село Росеново, че на 15 /сряда/ ноември 2017 год. от 13.00 часа, в клуба на пенсионера  ще се проведе общо събрание на селото с дневен ред:

1. Разглеждане  и обсъждане на строителната програма  за  2018 г.    

2. Обсъждане изразходването на 30% от наеми и продажби на общински имоти.

3. Други.

 

Иванка Костова /п/

Кмет на с. РосеновоНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата