СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на общо събрание на населението на село Самуилово

01.11.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомяваме жителите на село Самуилово, че на 14 /вторник/ ноември 2017 год. от 17.00 часа, в кметството на с.Самуилово  ще се проведе общо събрание на селото с дневен ред:

1. Разглеждане  и обсъждане на строителната програма  за  2018 г.    

2. Обсъждане изразходването на 30% от наеми и продажби на общински имоти.

3. Други.

 

Дамян Михайлов /п/

Кмет на с. СамуиловоНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата