СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на общо събрание на населението на село Камен

07.11.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уведомяваме жителите на село Камен, че на 15 /сряда/ ноември 2017 год. от 17.00 часа, в кметството на с. Камен  ще се проведе общо събрание на селото с дневен ред:

1. Разглеждане  и обсъждане на строителната програма  за  2018 г.    

2. Обсъждане изразходването на 30% от наеми и продажби на общински имоти.

3. Други.


Семра Шевкет /п/

Кмет на с. КаменНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата