СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на общо събрание на населението на село Дончево

13.11.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уведомяваме жителите на село Дончево, че на 29 /четвъртък/ ноември 2017 год. от 17.00 часа, в читалището на с. Дончево  ще се проведе общо събрание на селото с дневен ред:

1. Разглеждане  и обсъждане на строителната програма  за  2018 г.    

2. Обсъждане изразходването на 30% от наеми и продажби на общински имоти.

3. Други.


Паун Станчев /п/

Кмет на с. ДончевоНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата