СЪОБЩЕНИЕ от отдел "Местни данъци и такси" при община Добричка

16.11.2017

Във връзка с обновяване на софтуера на МДТ  на 17.11.2017 г. отдел МДТ ще работи с граждани до 15:00 часа.
Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата