Две нови електронни услуги стартират в община Добричка

28.12.2017

 През декември 2017 год. Община Добричка стартира предоставянето на още две електронни услуги. Това са: „Издаване на скица за един недвижим имот“ и „Категоризиране на заведения за хранене и развлечение“.

През 2016г. се въведоха четири електронни услуги, чрез деловодната система „Архимед“, както следва: „Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес“, „Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес“, „Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки“, „Издаване на удостоверение за семейно положение“.
Услугите могат да се заявят директно от сайта на общината на следния линк http://www.dobrichka.bg/bg/651-http18825425534servicesaspxgroupid820eda05-942a-4aa9-801d-edcfb7f06aab  


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата