РЕШЕНИЕ №267 Добричка, 28.12.2017 ОТНОСНО: Предсрочно прекратява пълномощията на кмета на кметство с.Лясково, общ. Добричка – Ивелин Енчев Ковачев

29.12.2017

РЕШЕНИЕ  №267 Добричка, 28.12.2017 ОТНОСНО: Предсрочно прекратява пълномощията на кмета на кметство с.Лясково, общ. Добричка – Ивелин Енчев КовачевНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата