ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.

03.01.2018

 

П О К А Н А

 

 

 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Добричка, град Добрич – инж.Тошко Петков,  кани кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници, служители, директори на детски градини и училища, НПО, граждани, граждански сдружения и лица, извършващи стопанска дейност на територията на община Добричка  на

                 

Публично обсъждане на проект за бюджет за 2018г.

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 10.01.2018г. /сряда/ в зала 108 на Община Добричка, както следва:

- с кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници и служители от 11.00 часа;

- с граждани, НПО, граждански сдружения и лица, извършващи стопанска дейност на територията на общината от 13.00 часа;

- с директори на училища,  детски градини и читалищни секретари от 14.30 часа.

Становища и предложения по проектобюджета за 2018г. могат да се представят  в информационния център  или  на електронен адрес obshtina@dobrichka.bg , в срок до 12.01.2018г. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който е неразделна част от проекта на общинския бюджет при разглеждането му на заседание на Общинския съвет.

 

 

Кмет на Община ДобричкаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата