Информация относно извършване на функционални изпитания на Локална автоматизирана система за оповестяване при бедствия и аварии на "Клас олио" АД, с.Карапелит

11.01.2018

Община Добричка информира жителите на с. Карапелит, че „Клас олио“ АД  реализира проект за изграждане на Локална автоматизирана система за оповестяване при бедствия и аварии в района на предприятието. В тази връзка на 12.01.2018 г. за времето от 13:30 до 14:00 часа на територията на с. Карапелит ще бъдат извършени функционални изпитания за интеграция на Локална система за оповестяване на производствената база на  „Клас олио“ АД. Тестовете включват излъчване от сиренните  системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка.

Молим гражданите да запазят спокойствие и да не звънят на тел.112!Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата