ОБЯВА - чл.29,ал.3 от Наредба №4 на Добрички общински съвет

11.01.2018

О Б Я В А

по

Чл.29 , ал.3 от Наредба №4 на Добрички общински съвет

 

 

 

 

 

          ИЗДИРВА СЕ  СОБСТВЕНИКА НА УПИ (УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ)  I-51, КВ. 8 ПО ПЛАНА НА С. ДОЛИНА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. Девета №. 9

          СЪЩИЯТ ДА ВЛЕЗЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КМЕТА НА СЕЛОТО ИЛИ СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ  НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ , СТАЯ № 222  НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ГР. ДОБРИЧ, УЛ. „НЕЗАВИСИМОСТ“ №20.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:

0894667322-КМЕТ НА С. ДОЛИНА

ЦЕНТРАЛА:600889, ВЪТР. 222 НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

 

 

 

08.01.2018Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата