НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот”

17.01.2018

Българският Кардиологичен Институт (БКИ), Българската Национална Телевизия (БНТ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) с активното съдействие на Община Добричка съвместно организираха национална кампания:

„Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот”

·Сърдечносъдовите заболявания причиняват 67% от смъртните случаи в нашата страна.

·Всеки 15-ти българин не подозира, че страда от сърдечно заболяване.

·Всеки 2-ри пациент не контролира кръвното си налягане.

 

Същност на кампанията: Безплатни консултации и прегледи  на страдащи от сърдечносъдови заболявания от специалисти-кардиолози от БКИ.

 

Цел на кампанията: превенция на сърдечносъдовите заболявания, удължаване на живота на пациентите със сърдечносъдови заболявания в страната ни, подобряване на качеството на живот и достъпа до високоспециализирана лекарска грижа.

 

За значимостта и социалния ефектот провеждането на инициативата говори и официалната статистика:

 Всяка година сърдечните заболявания причиняват близо 1/3 от всички смъртни случаи на земята (над 17 млн. живота годишно). Ако ръстът в стойностите продължи със същия темп, към 2030 г. над 23 млн. души годишно ще умират от сърдечни заболявания. В Европа тези заболявания причиняват 47% от смъртността (52% при жените и 42% при мъжете). Основни проявления са исхемична болест на сърцето и инсулт. У нас процентът е още по-висок – над 60% от всички смъртни случаи се дължат на сърдечносъдови заболявания.

Най-засегнати са хората над 55-годишна възраст – в 91% от случаите. Въпреки че рискът е по-голям при населението в по-напреднала възраст, инсулти сред младите хора до 35 години също се наблюдават – близо 200 през 2012 г. 

 

Български Кардиологичен Институт

Българският Кардиологичен Институт е една от водещите организации за кардиологично лечение в Югоизточна Европа. Институтът управлява най-голямото и бързо развиващо се частно медицинско семейство у нас, което се състои от 6 високотехнологични специализирани болници в градовете Плевен, Варна, Ямбол, Велико Търново, Шумен, както и от 7 медицински центрове за доболнична помощ. Лечебните заведения на БКИ са разположени в големите областни центрове, като по този начин се покриват 2/3 от пациентския поток и ¾ от територията на страната. БКИ осигурява на българското население ежедневен и денонощен достъп до висококачествена и достъпна медицинска помощ, развивайки съвременна научна, учебна и лечебна дейност в областта на кардиологията.

 

Кметовете и кметските наместници на населени места в община Добричка имаха възможност до 05.12.2017 г. да съберат информация за гражданите, желаещи да се прегледат като се ангажираха да предоставят помещения за извършване на прегледите в селата в предварително уточнени ден и час, ще информират и съдействат на желаещите да се прегледат на място.

 

Графикът за месец януари е:

9 януари – с.Дебрене;

16 януари- с. Батово;

26 януари – с. Ф. Денково;

31 януари – с. Медово.

Допълнително ще бъде уточнен графика за месец февруари.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата