Мероприятия за отбелязването на 100 г. от Първата световна война и участието на България в нея

26.01.2018

№ по ред

Мероприятие

Място

Срок/дата

Изпълнител

Организатор

Участници

Средства

Община Добричка

1.

Ремонт на военен паметник „Паметна плоча-Добричка епопея 5-7 септември 1916г. „ в село Царевец

Село Царевец

 

 

 

 

1320 лв.

 

2.

Изложби , посветени на 100 години от Първата световна война

35 народни читалища

3 обединени училища

10 основни училища

 

Целогодишно

Народни читалища

Училища

Народни читалища

Училища

Жители на община Добричка

Ученици

Не са необходими

 

3.

Кампания сред учениците за изготвяне на диплянка на тема „Участието на моя род в Първата световна война“

13 училища

Март-април

Училища

Училища

Ученици

Делегирани бюджети на училищата

 

4.

Училищна викторина на тема „Участието на България в Първата световна война“

13 училища в община Добричка

Март-октомври

13 училища в община Добричка

13 училища в община Добричка

 

 

 

5.

Училищен рецитал на тема „Българийо, за тебе те умряха“

ОбУ „Н.Й.Вапцаров“село Карапелит, ОбУ „Добри Войников“, село Победа, ОУ „Хр.Ботев“, село Стожер, ОУ „Климент Охридски“, село Смолница

Март

ОбУ „Н.Й.Вапцаров“село Карапелит, ОбУ „Добри Войников“, село Победа, ОУ „Хр.Ботев“, село Стожер, ОУ „Климент Охридски“, село Смолница

ОбУ „Н.Й.Вапцаров“село Карапелит, ОбУ „Добри Войников“, село Победа, ОУ „Хр.Ботев“, село Стожер, ОУ „Климент Охридски“, село Смолница

Жители на община Добричка

Ученици

Учители

Кметове

Не са необходими

 

6.

Почистване на военните паметници , намиращи на територията на Община Добричка

Населените места в община Добричка, където има военни паметници

Април-май

Община Добричка, кметове и кметски наместници,

Жители на община Добричка

Община Добричка, кметове и кметски наместници,

Жители на община Добричка

Община Добричка, кметове и кметски наместници,

Жители на община Добричка

Общински бюджет

 

7.

Поднасяне на венци и цветя на военните паметници в населените места от общината

Населените места в община Добричка, където има военни паметници

Целогодишно

Община Добричка, кметове и кметски наместници,

Жители на община Добричка

Община Добричка, кметове и кметски наместници,

Жители на община Добричка

Община Добричка, кметове и кметски наместници,

Жители на община Добричка

Общински бюджет

 Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата