С П И С Ъ К на децата, живеещи на територията на Община Добричка, подлежащи за І клас през учебната 2018/2019 г.

26.01.2018

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Постоянен/

настоящ адрес

Месторождение

1

Корнелия Росенова Александрова

с. Плачи дол

гр. Каварна

2

Денис Мирославов Асенов

с.Плачи дол

гр. Добрич

3

Радостина Радославова Недялкова

с. Плачи дол

гр. Добрич

4

Георги Василев Иванов

с. Дончево

гр. Добрич

5

Анелия Николаева Генчева

с. Дончево

гр. Добрич

6

Ива Николаева Радинова

с. Дончево

гр. Добрич

7

Ники Естелов Георгиев

с. Опанец

гр. Добрич

8

Иван Мюстеджеб Мюстеджеб

с. Драганово

гр. Добрич

9

Айфер Недрет Ибрям

с. Драганово

гр. Добрич

10

Даниел Георгиев Валев

с. Дончево

гр. Добрич

11

Божидар Георгиев Божидаров

с. Дончево

гр. Варна

12

Георги Петров Иванов

с.Бранище

гр.Добрич

13

Диляра Айтекин Исмаил

с.Бранище

гр.Добрич

14

Ивелин Миленов Радков

с.Бранище

гр.Добрич

15

Юлиян Маринов Иванов

с.Славеево

гр.Добрич

16

Алекс Силвестров Стефанов

с. Пчелино

гр. Добрич

17

Георги Димитринов Димитров

с. Славеево

гр. Добрич

18

Жулиета Елисаветова Галинова

с.Славеево

гр. Варна

19

Симеон Асанов Юсеинов

с. Бдинци

гр. Добрич

20

Елена Сергеева Кутеанова

с.Одринци

гр. София

21

Айлин Марева Станкова

с.Ловчанци

гр. Добрич

22

Димитър Тодоров Иванов

с.Ловчанци

гр. Добрич

23

Кадирджан Михайлов Райков

с.Ловчанци

гр. Добрич

24

Гюнеш Стефанова Иванова

с.Подслон

гр. Добрич

25

Еркан Сезят Стефков

с.Подслон

гр. Добрич

26

Ефе Ерджан Мюмюн

с.Подслон

гр. Добрич

27

Мелис Васвие Бахтишан

с.Подслон

гр.Добрич

28

Мерве Сертан Ридван

с.Енево

гр. Добрич

29

Рейхан Стоянов Недев

с.Подслон

гр. Добрич

30

Серкан Ердинч Зинеп

с.Подслон

гр. Добрич

31

Джанан Анифе Руменова

с. Подслон

гр. Добрич

32

Александър Бориславов Маринов

с. Батово

гр. Балчик

33

Веселин Йорданов Василев

с. Батово

гр. Добрич

34

Женя Ивелинова Светлинова

с. Батово

гр. Добрич

35

Иван Георгиев Василев

с. Батово

гр. Добрич

36

Иван Димитров Георгиев

с. Батово

гр. Добрич

37

Иван Маргаритов Митев

с. Батово

гр. Добрич

38

Йордан Станиславов Станев

с. Батово

гр. Добрич

39

Александра Николаева Петкова

с.Божурово

гр.Добрич

40

Анелия Драгомирова Александрова

с.Росеново

гр. Добрич

41

Анатоли Севдалинов Михайлов

с.Божурово

гр. Добрич

42

Жулиян Максимов Янков

с.Росеново

гр. Добрич

43

Гюрсел Васви Васвидин

с.Божурово

гр. Добрич

44

Джанер Джейлян Джемайдин

с.Божурово

гр. Добрич

45

Дилара Левент Алил

с.Божурово

 

Великобритания

гр.Пул

46

Ебру Ашкън Асан

с.Божурово

гр.Добрич

47

Ефе Йозджан Мюсред

с.Божурово

гр. Добрич

48

Гюзелджан Джеватова Османова

с.Божурово

гр. Добрич

49

Красимир Ангелинов Диков

с.Божурово,

гр. Хасково

50

Наско Стефанов Иванов

с. Смолница

гр. Добрич

51

ЕлджанРенгинарАсан

с. Козлодуйци

гр. Добрич

52

ЕмануелаАзизеДжеват

с. Козлодуйци

гр. Добрич

53

СевалГюлбахарДжеват

с. Козлодуйци

гр. Добрич

54

Дияр Мевлют Башаран

с. Малка Смолница

гр. Добрич

55

Алекс Райчев Христов

с. Лясково

гр.Добрич

56

Елисе Айшегюл Максут

с.Лясково

гр.Добрич

57

Мустафа Енгин Мустафов

с. Камен

гр.Добрич

58

Симона Даниелова Жечева

с. Камен

гр.Силистра

59

Ямур Алчин Неджати

с. Воднянци

гр.Добрич

60

Зьохре Нурджихан Ахмед

с. Воднянци

гр.Добрич

61

Гюнерджан Салим Сабри

с. Воднянци

гр.Добрич

62

Милан Величков Петров

с. Карапелит

гр. Варна

63

Ерджан Акъ Ерджан

с. Карапелит

гр. Добрич

64

Ренгюл Каймет Севгин

с. Карапелит

гр. Добрич

65

Сашо Асенов Стоянов

с. Карапелит

гр. Добрич

66

Рейхан Сейхан Рейхан

с. Карапелит

гр. Дулово

67

Мерве Огнянова Ангелова

с. Карапелит

гр. Добрич

68

Мелекше Севдалинова Валентинова

с. Карапелит

гр. Добрич

69

Айлян Пламенова Джендова

с. Карапелит

гр. Добрич

70

Радка Семова Енчева

с. Карапелит

гр. Добрич

71

Севдалина Рускова Петрова

с. Карапелит

гр. Добрич

72

Севда Калинкова Миткова

с. Карапелит

гр. Добрич

73

Лоренцо Тоньов Атанасов

с. Карапелит

Бремерхафен Германия

74

Мелеке Тодорова Тодорова

с. Карапелит

гр. Тервел

75

Асмин Росенова Георгиева

с. Победа

гр. Добрич

76

Денис Сунай  Мюстеджеб

с. Победа

гр. Добрич

77

Живанина Живкова Жекова

с. Победа

гр. Добрич

78

Надя Венциславова Георгиева

с. Победа

гр. Добрич

79

Ейшан Исин Ереджеб

с. Победа

гр. Добрич

80

Славчо Севдов Асенов

с. Победа

гр. Добрич

81

Светла Деянова Светославова

с. Победа

гр. Добрич

82

Айджан Георгиева Христова

с. Паскалево

Гр.Добрич

83

Еркан Жилбер Дефранс Стефанов

с Паскалево

Франция, Монтеро-Фо-Йон

84

Бихтер Алдин Мехмед

с. Ведрина

гр. Добрич

85

Ерен Сабин Мехмед

с. Ведрина

гр. Добрич

86

Маринела Георгиева Събева

с. Ведрина

гр. Добрич

87

Джани Калбин Али

с. Стефаново

гр. Добрич

88

Хелин Реджебова Кемалова

с. Стефаново

гр. Добрич    

89

Ася Славова Ангелова

с. Стефаново

гр. Генерал Тошево                                  5г.

90

Селенай Али Али

с. Стефаново

гр. Добрич

91

Селин Сали Алиева

с. Фелдфебел Денково

гр. Добрич

92

Алиджан Аляйдин Алиев

с. Фелдфебел Денково

гр. Добрич

93

Азира Джейлян Азис

с. Фелдфебел Денково

гр. Добрич

94

Гюлбие  Емра Мехмед

с. Фелдфебел Денково

гр. Добрич

95

Мерт Сабри Сабри

с. Фелдфебел Денково

гр. Добрич

96

Ерджан Камелиев Жулиетов   

с. Фелдфебел Денково

гр. София

97

Ридван Мехмед Кадрие

с. Фелдфебел Денково

гр. Добрич

98

Ася Симова  Демирева

с. Фелдфебел Денково

гр. Добрич

99

Алишан Алиев Алиев

с. Фелдфебел Денково

гр. Добрич

100

Джиджи Себает Сали

с. Алцек

гр. Добрич

101

Елена Ангелова Янчова

с. Алцек

гр. Силистра

102

Жесур Станков Катев

с. Алцек

гр. Силистра

103

Зюмбюл Шафие Мендун

с. Алцек

гр. Добрич

104

Айгюзел Андреева Пламенова

с. Житница

гр. Добрич

105

Берна Красимирова Ивелинова

с. Житница

гр. Добрич

106

Габриела Ангелова Стефанова

с. Житница

гр. Добрич

107

Демирхан Севдов Неджетов

с. Житница

гр. Добрич

108

Катя Силвиева Ивелинова

с. Житница

гр. Добрич

109

Галин Борисов Радев

с. Овчарово

гр. Добрич

110

Евдокия Галинова Борисова   

с. Овчарово

гр. Добрич

111

Джесур Емин Салимов

с. Ломница

гр. Добрич

112

Моника Зейнеп Серафимова

с. Ломница

гр. Добрич

113

Красимир Мариев Бисеров

с. Сливенци

гр. Добрич

114

Симона Надева Йорданова

с. Свобода

гр. Добрич

115

Алиджан Алдин Али

с. Черна

гр. Добрич

116

Красимир Тонев Тодоров

с. Черна

гр. Добрич

117

Сашо Русков Иванов

с. Царевец

гр.Добрич

118

Севдалина Димитрова Атанасова

с. Царевец

гр. Добрич

119

Едие Данчова Руменова

с. Царевец

гр. Шумен

120

Борислав Атанасов Петков

с. Стожер

гр. Добрич

121

Васил Диянов Василев

с. Стожер

гр. Варна

122

Даниела Росицова Илиева

с. Стожер

гр. Добрич

123

Денислав Василев Димов

с. Стожер

гр. Варна

124

Диляна Севдалинова Тахир

с. Стожер

гр. Добрич

125

Емил Валериев Йорданов

с. Стожер

гр. Бургас

126

Илияна Христова Михайлова

с. Стожер

гр. Добрич

127

Йордан Иванов Йорданов

с. Стожер

гр. Добрич

128

Мартин Георгиев Стефанов

с. Стожер

гр. Добрич

129

Румен Атанасов Руменов

с. Стожер

гр. Добрич

130

Сабина Събева Георгиева

с. Стожер

гр. Балчик

131

Севда Галинова Кирчева

с. Стожер

гр. Добрич

132

Станка Данаилова Станева

с. Стожер

гр. Добрич

133

Стефка Светлева Андреева

с. Стожер

гр. Варна

134

Стефан Елисаветов Георгиев

с. Дебрене

гр. Варна

135

Теодора Емилова Керчева

с. Стожер

гр. Добрич

136

Шенай Демирова Савова

с. Стожер

гр. Добрич

137

Васил  Димитринов  Василев

с. Одърци

гр. Добрич

138

Даниел Живков Димов

с. Одърци

гр. Добрич

139

Добринка Антоанетова  Георгиева

с. Одърци

гр. Добрич

140

Ивона  Димитрова Костова

с. Одърци

гр. Добрич

141

 Мишел ДесиславовМирославов

с. Одърци

гр. Добрич

142

Никола Георгиев Иванов

с. Одърци

гр. Добрич

143

 Полина  Стоянова Петкова

с. Одърци

гр. Балчик

144

 Теодора Веселинова Радева

с. Одърци

гр. Добрич

145

Христо Иванов Христов

с. Одърци

гр. Добрич

146

Християна Мартинова  Валентинова

с. Одърци

гр. ДобричНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата