График за провеждане на Общински спортен празник „Да спортуваме заедно“ 2018 г.

26.03.2018

ПЪРВИ ЕТАП -УЧЕНИЦИ

Дата на провеждане: 21 април  2018 г.          

Място на провеждане на празника: Стадион с. Победа от 9.30 часа.

Дисциплина: Мини футбол за ученици.

 

Дата на провеждане: 28 април  2018 г.          

Място на провеждане на празника: Стадион с. Карапелит, Спортна площадка с. Карапелит  от 9.30 часа. /При лошо време може да се ползва физкултурен салон на ОбУ- с.Карапелит/.

Дисциплина: Волейбол, тенис на маса, шах  и лека атлетика за ученици.

 

ВТОРИ  ЕТАП -ЖИТЕЛИ, навършили 18 годишна възраст с постоянен и/или настоящ адрес в населените места на община Добричка

Дата на провеждане: 26 май  2018г.          

Място на провеждане на празника: Стадион с. Стожер, Спортна площадка с. Стожер от 9.30 часа. /При лошо време може да се ползва физкултурен салон на ОУ-с.Стожер/.

Дисциплини: Футбол,Волейбол, тенис на маса, шах.  Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата