Продължава предоставянето на топъл обяд за нуждаещите се лица от Община Добричка

31.01.2018

Продължава предоставянето на топъл обяд за нуждаещите се лица  от Община Добричка

 

            Съгласно Допълнително споразумение подписано между представители на АСП и кмета на община Добричка инж.Т. Петков ще продължи  подпомагането с топъл обяд на най-бедните хора от селата и  през зимните месеци на  2018-2019 г. за 240 потребителя, в почти всички 67 населени места на общината. Това са самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии, скитащи и бездомни деца и лица с доказана липса на доходи и близки,  които да  се грижат за тях. Предоставянето на топлия обяд се финансира  по Оперативна програма за храни и/или основно материално стимулиране от Фонд на европейско подпомагане   на стойност 184 976.00 лв.

Реализирането на дейностите по предоставяне на топъл обяд в Община Добричка са в резултат на доказаната ефективност и постигнат широк  обществен отзвук.Те целят постигане на по-добро качество на живот, чрез създаване на реални условия за предотвратяване риска  от глад  и недохранване за уязвими групи в обществото, които поради социално икономически проблеми не са в състояние сами да задоволят потребността от храна.

Договорените дейности се реализират, чрез Домашен социален патронаж на територията на община Добричка в периода от 01.02.2018г. до 30.04.2018г. и включват предоставяне на обяд – супа, основно ястие и хляб  на стойност 2.50 лв. на ден . Наред с топлия обяд ще се реализират и съпътстващи мерки спрямо потребителите, изразяващи се в индивидуално консултиране относно възможностите за ползване на други социални услуги, административни общински услуги, консултиране относно здравословно и балансирано хранене и други форми на подкрепа предвид нуждите и проблемите им.

Чрез реализация на проекта „Осигуряване на топъл обяд в Община Добричка“ ще се  разшири кръга и видовете социални услуги в общността,  което ще бъде отговор на алтернативите за разширяване на възможностите за подкрепа и грижа в обичайна домашна среда на жителите от общината.

Община Добричка

П.Кирчева – н-к отдел Соц.услугиНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата