Становище по екологична оценка за съгласуване на Общия устройствен план на община Добричка

03.05.2018


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата