ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК ЗА ПОЕМАНЕ ЗА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ПОД ФОРМАТА НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ С НАРЕДИТЕЛ ОБЩИНА ДОБРИЧКА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ, С ДОГО

05.07.2018


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата