Заповед №881/03.07.2018 г. на Кмета на община Добричка относно границите на районите и вида на предоставяните услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване

03.07.2018


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата