ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШEН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА,ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2017г., НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

03.08.2018

 

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШEН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА,ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ  ЗА 2017г., НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

 

Председателят на Добрички общински съвет гр. Добрич-г-н Донко Марев

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.50, ал.4 от Наредбата за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Добричка, кани кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници, служители, директорите на ЦДГ и ОУ, граждани, представители на бизнес средите и лица извършващи стопанска дейност на територията на общината на Публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета на община Добричка за 2017г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 14.08.2018г. в зала 108 на община Добричка, както следва:

1.Обсъждане на отчетана бюджета на община Добричка  за 2017г., с кметове на кметства, кметски наместници и с участието на общински съветници от 10.30 часа.

2.Обсъждане на отчета на бюджета на община Добричка  за 2017г. с директорите на училища и ЦДГ‚ и ръководителите на бюджетни звена от 14.30 часа.

3.Обсъждане на отчета на бюджета на община Добричка за 2017г. с граждани, граждански сдружения и лица извършващи стопанска дейност на територията на общината от 16.00 часа.

 

 

 

Донко Марев     /п/

Председател на Добрички Общински съветНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата