Обява относно набиране на кандидати за военна служба

19.10.2018

О Б Я В А

за приемане на военна службана лица

изпълнявали кадрова военна служба

 

Със заповед № ОХ-840/16.10.2018г. на министъра на отбраната на Република България е обявени за заемане от лица изпълнявали кадрова военна служба,2(две) вакантна длъжност за офицери,3(три) за сержанти и 1(една) за войник от състава на НВУ „Васил Левски” – В. Търново, както следва:

1. „Заместник командир на втора курсантска рота, той и командир на взвод в курсантски батальон на факултет общовойскови, своенно звание:лейтенант, ст. Лейтенант, капитан.

2. Командир на взвод в първа курсантска рота на курсантски батальон във факултет общовойскови, своенно звание:лейтенант, ст. Лейтенант, капитан.

3. Началник  на отделение комуникационни и информационни системи в секция „сухопътни войски“ на професионален сержантски колеж, своенно звание: старшина.

4. Началник на отделение логистика в секция „сухопътни войски“ на професионален сержантски колеж, своенно звание: старшина.

5. Главен инструктор-специалист в отделение „танкисти“ в секция „сухопътни войски“ на професионален сержантски колеж, своенно звание: старшина.

6. Шофьор в отделение „специална техника“ на взвод „осигуряване на учебния процес“ в рота „осигуряване на учебния процес и логистика“.

 

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ.

За длъжностите могат да кандидатстват и лица, които притежават военно звание по резерва, с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността и са изпълнили изискванията на чл.19, т.2 от ППЗОВС на РБ (минимален престой във военно звание – 2(две) години, докато са били на военна служба.     

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО 16.11.2018г.

Повече информация може да получите от офиса за водене на военен отчет към общинатаили на  телефон: 0888/ 321 253, както от сайтовете на:                            Централно военно окръжие :www.comd.bg и

                         Министерство на отбраната:www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764,

където се подават необходимите документи.

предишна
 • Стожер
  22° C
  лека мъгла
 • Победа
  22° C
  лека мъгла
 • Карапелит
  22° C
  лека мъгла
 • Овчарово
  22° C
  лека мъгла
 • Ведрина
  22° C
  лека мъгла
следваща
#
#
Нагоре