Съобщение от отдел “Местни данъци и такси“

22.10.2018

Отдел  “Местни данъци и такси“ към Община Добричка напомня на юридически лица и граждани, че 31 октомври 2018 г. /сряда/ е последният срок за плащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства и последна вноска за патентен данък за 2018 г. След тази дата се начислява законова лихва.

Плащанията могат да се направят на касата в отдел „Местни данъци и такси” в сградата на Община Добричка, по банков път, на обявената на интернет страницата на общината банкова сметка в Общинска банка АД – клон Добрич, в касите на Изипей в страната и през интернет системата Ипей от всяка точка по света. На касата в отдела е поставено устройство ПОС терминал, посредством което е възможно заплащане на местни данъци и такси с притежавани от лицата дебитни и кредитни карти, като при плащането не се удържат такси от лицето.

Паралелно с плащането на текущите данъци и такси за 2018 г. всеки може да погаси задължението си за минал период, ако има такова. Препоръчваме на гражданите и фирмите с просрочени задължения своевременно да предприемат действия по издължаването им, тъй като същите се предават за принудителното събиране от държавни съдебни изпълнители или от частни съдебни изпълнители, което допълнително утежнява финансовото им състояние.

Справки могат да се правят на място в отдела и на телефон: 058/600 643, 058/600 889/вътр.107 и 217 или на интернет страницата на общината с адрес: www.dobrichka.bg.
            Работното време на отдел „Местни данъци и такси“ е от 8:00 до 17:00 ч. 

предишна
 • Стожер
  25° C
  ясно небе
 • Победа
  25° C
  ясно небе
 • Карапелит
  25° C
  ясно небе
 • Овчарово
  25° C
  ясно небе
 • Ведрина
  25° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре