Обява относно набиране на кандидати за военна служба

26.10.2018

О Б Я В А

за приемане на военна службаслед провеждане конкурс  на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

Със заповед № ОХ-841/16.10.2018г. на министъра на отбраната на Република България саобявени за заемане след провеждане на конкурс от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,10(дeсeт) вакантни войнишки длъжности от състава на Сухопътни войски, както следва:

 

                   1.  В.Ф. 52340 – Асеновград: „номер на разчет на БМ 21 „Град““ 2 /две/.

   2.  В.Ф. 52130 – Асеновград: „номер на разчет на букс. гаубица 1 /една/.

   3.  В.Ф. 52130 – Асеновград: „изчислител“ 1 /една/.

4.  В.Ф. 38630 – Асеновград: „звукометрист“ 1 /една/.

5.  В.Ф.52600Асеновград: „шофьор“ 1 /една/.

6.  В.Ф.54900Асеновград: „телеграф-механик“ 1 /една/.

7.  В.Ф.54900Асеновград: „радиорелейчик“ 1 /една/.

8.  В.Ф. 24490 – Асеновград: „радиотелеграфист“ 1 /една/.

9. В.Ф. 24490 – Асеновград: „администратор на мрежи, операционни системи, цифрови АТЦ“ 1 /една/.

       Срок за подаване на заявленията - до 28.09.2018г.;

 

Повече информация може да получите от офиса за водене на военен отчет към общинатаили на   телефон:0888/ 321 253, както от сайтовете на: 

Централно военно окръжие :www.comd.bg и

Министерство на отбраната:www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764,

където се подават необходимите документи.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата