Съобщение относно заявление за издаване на разрешително за водовземане чрез ново водовземно съоръжение с вх.№РР-4561/05.07.2018г.

19.11.2018


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата