СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока за избор на здравен медиатор

06.02.2019

                                           С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
                                           ОБЩИНА ДОБРИЧКА
 
Удължава срока за избор на един здравен медиатор, за работно място в село Карапелит. За работното място могат да кандидатстват лица от село Карапелит и съставните села – Алцек, Воднянци, Хитово, Фелдфебел Денково, Подслон, Поручик Гешаново, Енево, Медово, Бенковски
 
Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Добричка. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес:www.dobrichka.bg
Комплектът документи може да се подаде и електронно на адрес: obshtina@dobrichka.bg до 17.00 часа на 26.02.2019 година.
 
 
Необходими документи, изисквания към кандидатите, както и кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”,може да намерите на сайта на Община Добричка и в съответното кметство.
Дата, час и място на провеждане на конкурса, ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.
 
 
Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата