Съобщение относно провеждането на процедура по издаване на разрешително на основание чл.62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите

25.03.2019


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата