П О К А Н А за публично обсъждане на предложение на Кмета на община Добричка – инж.Тошко Петков за включване на нови обекти и придобиване на дълготрайни материални активи, в капиталовия списък на Община Добричка за 2019г.

18.04.2019


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата