Докладна записка относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка

23.04.2019


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата