СПРАВКА за постъпилите предложения за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка /публикувана на 23.04.2019 г. /

29.05.2019Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата