СПРАВКА за постъпилите предложения за НАРЕДБА №……за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на община Добричка /публикувана на 23.04.2019 г. /

29.05.2019Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата