СЪОБЩЕНИЕ относно набиране на персонал за услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище ” по Проект „Равен шанс за всички деца в Община Добричка"

12.06.2019Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата