ПОКАНА за участие в безплатни обучителни курсове за нискоквалифицирани младежи до 29 годишна възраст, които не учат и не работят и са изправени пред множество бариери при навлизането на пазара на труда

24.06.2019

                                              Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)

                      стартира процедура за подбор на младежи, желаещи да се включат в безплатни курсове         „Агро-професионални умения“

ПОКАНА

за участие в безплатни обучителни курсове за нискоквалифицирани младежи до 29 годишна възраст, които не учат и не работят и са изправени пред множество бариери при навлизането на пазара на труда
Желаещите млади хора ще бъдат включени в иновативен обучителен курс за подкрепа на трудовата им интеграция в селскостопанския сектор, посредством насърчаване на пригодността за заетост и предприемачеството.

Включвайки се в дейностите по проекта и преминавайки през специализираните обучителни модули, младежите ще получат:

  • умения, увереност и мотивация за кандидатстване за работа
  • специфични знания за намиране на работа като озеленителни, градинари и растениевъди, аранжори на цветя, работници смесено стопанство, животновъди и други позиции за квалифицирани работници в селското стопанство
  • възможност за включване в младежки обмени в партньорските страни (Словения, Норвегия, Италия, Унгария и Румъния)
  • включване в европейски конкурс за Start-ups
  • стажантски програми в земеделски стопанства/ферми

Обучителен курс „АГРО-ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ“
1-ят курс стартира: август/септември 2019г. (в зависимост от броя на заявките)
Място на провеждане: възможност за организиране на курс в съответното населено място (в зависимост от броя на заявките по местоположение) или включване в онлайн курс
Максимален брой обучавани: 70
Продължителност на курса: 30 часа
Фокус на обучителните курсове: Иновациите и технологиите в селскостопанския сектор


СЪДЪРЖАНИЕ
на обучителния курс „АГРО-ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ“
Стартиране на бизнес и генериране на идеи
Правна рамка, финансиране и фирмено счетоводство
Стратегически маркетинг, брандинг и дигитален маркетинг
Основи на земеделския бизнес
Сектор растениевъдство
Агро-хранителен сектор
Сектор градинарството
Сектор животиновъдство
Горски сектор
Био-земеделие
Агролицензи и квалификации
Субсидии и подкрепящи механизми
Вашият бизнес план
Бизнес преговори и договаряне
Добри практики
Насърчаване на предприемачеството

В края на курса ще бъде издаден Сертификат за участие с придобитите умения и възможност за стаж в земеделско стопанство!

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА за заявяване на желание за включване в обучителния курс може да изтеглите отследния линк: http://www.ubbsla.org/wp-content/uploads/2019/06/Registration-form_agro-training-classes.doc

Изпратете регистрационната форма на е-майл:coordinator@ubbsla.org

Обучителните курсове се организират в рамките на проект eNEETRural, който се ползва от безвъзмездна финансова помощ от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез the EEA andNorwayGrantsFundforYouthEmployment (ЕИП и Норвежкия грант за младежка заетост)Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата