ОБЯВА за удължаване срока за подбор на позиция ДИСПЕЧЕР по проект BG05M9OP001-2.040-0059-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка"

29.10.2019

Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата