164 574 лв. ще получи Община Добричка по Програмата за развитие на селските райони

13.05.2020Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата