Няма постъпили предложения по проекта на План-сметката за дейност „Чистота“ за 2021 г.

14.12.2020

На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ и в изпълнение на чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК Община Добричка уведоми всички заинтересовани лица, че е открито производство по приемане на решение, относно одобряване на План-сметка за дейност “Чистота“ и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021г.

В тази връзка в секция „Актуално“ на интернет страницата на Общината на 11.11.2020г. бе осигурен достъп до съдържанието и мотивите за изготвянето на План-сметката за дейност “Чистота“ и определянето размера на таксата за битови отпадъци за 2021г. С публикуването се предостави възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и възражения на електронната поща на Община Добричка - obshtina@dobrichka.bg или в Центъра за услуги и информация с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ №20, стая 105 в срок до 11.12.2020г.

В рамките на регламентирания тридесетдневен срок, съгласно чл.69, ал.2 във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, по публикувания проект на документа няма постъпили писмени предложения и възражения на електронната поща на Община Добричка - obshtina@dobrichka.bg или в Центъра за услуги и информация с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ №20, стая 105.

 

предишна
 • Стожер
  11° C
  предимно ясно
 • Победа
  11° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  11° C
  облачно
 • Овчарово
  11° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  11° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре