С нова електронна платформа ще уведомяват пчеларите за предстоящите пръскания

22.12.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините и за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, обнародвана в ДВ бр. 101 от 27 ноември 2020 г., Ви уведомяваме, че с нея е регламентиран нов начин за оповестяване на пчеларите за предстоящите третирания с препрати  за растителна защита на земеделските култури, чрез нарочно създадена Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните  дейности (ЕПОРД), поддържана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В тази връзка всички пчеларии земеделски стопани обработващи площи със земеделски култури ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ РЕГИСТРАЦИЯ ДО 31 ЯНУАРИ 2021 г. В ЕПОРД системата.

Ръководството за регистрация и работа в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД)  е публикувано на електронната страница на община Добричка, в секция „Селско стопанство“, подсекция „Уведомления за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностисъгласно Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне

Важно е да се знае, че до 28 февруари 2021 г., в случай на третиране на земеделски площи, уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД, А ОТ 01 МАРТ 2021 Г. УВЕДОМЯВАНЕТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА САМО ЧРЕЗ ЕПОРД!

предишна
 • Стожер
  11° C
  предимно ясно
 • Победа
  11° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  11° C
  облачно
 • Овчарово
  11° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  11° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре