Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Добричка за срока на мандата 2019 – 2023 г., за периода от началото на мандата и 2020 година

02.02.2021

предишна
 • Стожер
  8° C
  лека мъгла
 • Победа
  8° C
  лека мъгла
 • Карапелит
  9° C
  лека мъгла
 • Овчарово
  8° C
  лека мъгла
 • Ведрина
  8° C
  лека мъгла
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре