Публично обсъждане на отчета на бюджета за 2016 г. на община Добричка ще се проведе на 13 юни

06.06.2017
Публично обсъждане на отчета на бюджета за 2016 г. на община Добричка ще се проведе на 13 юни

Публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета на община Добричка за 2016 г. ще се проведе на  13 юни в зала 108 на общината. В поканата на председателя на Общинския съвет Донко Марев е посочено, че от 10.30 часа е насрочено обсъждането с кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, граждански сдружения и други юридически лица, които имат регистрация и осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, медии, общински съветници и служители, а от 14.30 часа е срещата с директори на детски градини и училища. С материалите за публичното обсъждане може да се запознаете на интернет страницата на общината : www.dobrichka.bg.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата