ОИЦ - Добрич с информационна среща в Община Добричка

20.06.2017
ОИЦ - Добрич с информационна среща в Община Добричка

Днес в Община Добричка, екипът на Областен информационен център - Добрич ще представи акцентите от предстоящите за отваряне през 2017 г. мерки от Програмата за развитие на селските райони.
Срещата ще бъде с начален час 10:30 часа и ще се проведе в Заседателната сграда на Община Добричка – етаж 1.
По време на информационното събитие експертите ще запознаят кметовете и кметските наместници с целите на предстоящите мерки, основните им параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, дейности и финансови условия. Някои мерки имат за цел предоставяне на подкрепа за земеделските, а други и за неземеделски производители от селските райони. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.
ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

ИА ДОБРУДЖАНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата