ОбС на Община Добричка ще заседава на 30 юли

24.07.2020

 By Pro News Dobrich  24.07.2020  34  No Comment

Заседание на Общинския съвет /ОбС/ на Община Добричка ще се проведе на 30 юли, съобщават от администрацията. Съветниците ще се запознаят с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Кметът Соня Георгиева ще внесе докладна записка, с която ще предложи осигуряване на средства за изпълнение на допълнително споразумение по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. На заседанието ще бъде внесена информация за извършените разходи и получени приходи от “Такса битови отпадъци” по План-сметка за дейност “Чистота” за периода от началото на годината до 30 юни. Соня Георгиева ще внесе информация за изпълнение на решенията на ОбС от началото на мандат 2019-2023 г. и за първото полугодие на годината. Председателят на ОбС д-р Ердинч Хаджиев ще информира за дейността на местния законодателен орган и неговите постоянни комисии от конструирането му и за първото шестмесечие. На сесията ще бъдат разгледани доклади за дейността и изразходваните средства от народните читалища в общината за 2019 година.

http://pronewsdobrich.bg/2020/07/24/obs-na-obshtina-dobrichka-shte-zasedava-na-30-yuli/

               

предишна
 • Стожер
  21° C
  ясно небе
 • Победа
  21° C
  ясно небе
 • Карапелит
  21° C
  ясно небе
 • Овчарово
  21° C
  ясно небе
 • Ведрина
  21° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре