Заповед №1181/21.11.2017 г. относно сключване на договори за стопанската 2017-2018 г. за предоставяне на общински имоти - полски пътища

23.11.2017


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата