УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛАТА БОГДАН, ДРАГАНОВО, ОПАНЕЦ, ПЛАЧИ ДОЛ, СТЕФАНОВО И БРАНИЩЕ

09.03.2018

 

Община Добричка уведомява жителите на селата Богдан, Драганово, Опанец, Плачи дол, Стефаново,  Бранище,  че след получена информация от РЗИ Добрич и предприемане на допълнителни мерки от страна на ВиК Добрич АД, са отстранени несъответствията в качеството на водата. Подаваната във водопроводната мрежа вода  отговоря на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, и същата може да бъде използвана за питейно-битови цели.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата