Заповед №426 от 24.04.2019г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения в имоти-собственост на община Добричка

24.04.2019

Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата