Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на спортни съоръжения за спортна площадка в с.Победа ” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на спортни съоръжения за спортна площадка в с.Победа ”

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ