Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за Упражняване на строителен надзор на строеж „Благоустрояване и рехабилитация на улици в населените места на община Добричка” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за Упражняване на строителен надзор на строеж „Благоустрояване и рехабилитация на улици в населените места на община Добричка”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ