Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на общесвена поръчка за "Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка" »

Община Добричка открива процедура за възлагане на общесвена поръчка за "Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка"

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Протокол №1 и писмо за отваряне на ценови оферти