Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Изготвяне на инвестиционни проекти за монтиране на изкуствени неравности върху републиканска пътна мрежа: - на път ІІІ- 27105 с.Козлодуйци – 2 броя в началото и края на селото; - на »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Изготвяне на инвестиционни проекти за монтиране на изкуствени неравности върху републиканска пътна мрежа: - на път ІІІ- 27105 с.Козлодуйци – 2 броя в началото и края на селото; - на

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ