Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Почистване на микросметища в населените места на община Добричка, град Добрич” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Почистване на микросметища в населените места на община Добричка, град Добрич”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ