Вие сте тук: Предстоящи търгове и конкурси » Профил на купувача » Община Добричка открива процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Упражняване на авторски надзор по време на строителство на "Довеждаща инфраструктура (път, вънншно кабелно трасе и бариера с видеонаблюдение и захр »

Община Добричка открива процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Упражняване на авторски надзор по време на строителство на "Довеждаща инфраструктура (път, вънншно кабелно трасе и бариера с видеонаблюдение и захр

ПОКАНА
0.050165s