Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на общинска администрация при община Добричка” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на общинска администрация при община Добричка”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ