Вие сте тук: Предстоящи търгове и конкурси » Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на "Обследване на сградата на ЦДГ в с.Карапелит“ »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на "Обследване на сградата на ЦДГ в с.Карапелит“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

0.035258s